top of page
  • yaeldank

טיפול בפגיעה מינית בכלים של CBT

קורס בן 12 שעות אקדמאיות:

מטרה: הקניית ידע על פגיעה מינית וטראומה מורכבת ועל חשיבות הטיפול המותאם בה, תוך התייחסות לכלים קוגנטיבים התנהגותיים בשלבי הטיפול השונים.

חלק א'- 6 שעות אקדמיות:

רקע ובסיס תיאורטי על פגיעה מינית

- הקניית ידע על פגיעה מינית וטראומה מורכבת (אתיולוגיה, מאפיינים, השלכות)

- הדינמיקה הבלתי נסבלת של גילוי עריות (מאפייני הזכרון הטראומטי, יחסי קורבן תוקפן, רה ויקטימזציה)

- שלבי הטיפול בפגיעה מינית – 3 השלבים על פי ג'ודית הרמן

חלק ב'- 6 שעות אקדמיות:


עבודה על שלבים בטיפול בפגיעה מינית תוך התנסות בכלים מעולם ה CBT

- שלב הבטחון והייצוב- קביעת מטרות משותפת, עבודה בגובה העיניים, כלים של וויסות והרגעה

- שלב העיבוד- כלים קוגניטיבים לעיבוד- טבלת 3 או 5 עמודות

- שלב החיבור מחדש- מיומנויות וכישורי חיים- היכולת לומר לא, אסרטיביות, להיות מובנת כמו שאני מתכוונת, התמודדות עם קונפליקטים בין אישיים.

#פגיעה מינית #הרצאות והשתלמויות #דיסוצאיציה #קבוצות תמיכה #גישות טיפוליות

15 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page